EMDR


Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf zijn. Ook kun je denken aan traumatische ervaringen in de jeugd zoals pesterijen, seksueel misbruik en mishandeling.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

EMDR therapie wordt vaak toegepast bij de behandeling van PTSS. Klachten zoals schuld- en schaamte gevoelens, verdriet en boosheid kunnen aangepakt worden door middel van EMDR. Nare herinneringen aan een trauma zoals bij seksueel misbruik kunnen verminder worden met EMDR.

Hoe werkt EMDR?

De psychotherapeut zal je vragen om aan de traumatische gebeurtenis met de daarbij horende beelden en gedachten terug te denken. Ten eerste is deze informatie nodig zodat de therapeut die EMDR bij je toepast, deze informatie mee kan nemen in de behandeling. Veel mensen besschrijven een EMDR behandeling als een soort hypnotherapie of hypnose. Het verschil is toch wel dat je met EMDR therapie bewust aanwezig bent in de ruimte waar je zit.
De psychotherapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dat de hand van de therapeut zijn. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Een ander methode gebeurt door middel van een koptelefoon waarbij geluiden afwisselend rechts en links worden aangeboden. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal je dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak veranderd er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.


Wat levert het op?

De oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Dat is ook het hoofddoel van EMDR therapie. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Klik hier voor een artikel over EMDR toepassingen bij post traumatische stress.

Artikelen die verschillende onderdelen behandelen van de EMDR Therapie:
Verklaring van de werking van EMDR
Voorbeeld van een EMDR sessie
EMDR toepassen bij verwerkingsproblemen
EMDR stapsgewijs
De link tussen EMDR en dromen

Hier vind je enkele video’s waaronder ook EMDR behandelingen

Terug

WordPress theme: Kippis 1.15